INF.EE
Reede, 6. detsember
23:07
Otsing:
Laiendatud otsing
KIIRVALIKUD
Ajalehed Ajalehed
Raadio Raadio
Kino Kino
Teater Teater
Sõnaraamat Sõnaraamat
Pangalink Pangalink
Valuutakursid Valuutakursid
Horoskoop Horoskoop Horoskoop - ava uues aknas
Tähtsad numbrid Tähtsad numbrid Tähtsad numbrid - ava uues aknas
Suunakoodid Suunakoodid Suunakoodid - ava uues aknas
Postiindeksid Postiindeksid Postiindeksid - ava uues aknas
Telekavad Telekavad Telekavad - ava uues aknas
Piletilevi Piletilevi Piletilevi - ava uues aknas
Krediidiinfo Krediidiinfo Krediidiinfo - ava uues aknas

LISA FIRMA - TASUTAAbi
Abiks INF.ee otsingumootori kasutamisel:

Otsides teatud ettevõtet või asutust, teades selle täielikku või osalist nimetust, on otstarbekas sisestada selle nime algus märksõna väljale. Sisestades näiteks "tallinna linna" märksõna väljale, kuvatakse otsingutulemustes kõik asutused ja ettevõtted, mille nimes sisaldub vastav termin või mille märksõnadesse on märgitud vastav(ad) termin(id). Viimane on vajalik eelkõige seetõttu, et paljud ettevõtted on üldiselt tuntud kaubamärkide läbi, mis tihti aga ettevõtte nimes ei kajastu.

Otsides mingi tegevusalaga tegelevaid firmasid, on optimaalne sisestada vastav otsingutermin märksõna väljale või vaadata ringi INF.ee kategooriates. Kõik kategooriad leiab lingi "A-Z" alt. Otsides näiteks märksõna "autoremont", tuuakse nähtavale autoremondiga tegelevad ettevõtted.


NB! Tavasituatsioonis otsitakse otsingutermineid alates sõna algusest, st. kui te otsite sõna "vali", siis saate vastused, kus on sõna"vali" + suvaline arv tähemärke peale seda ("valik", "valikuline", "valideerimine" jne.) Kui aga kasutada otsingutermini ees või sees märki "%" (protsendimärk), siis see tähistab suvalisi tähemärke JA TÜHIKUID. Seega kui otsite sõna "%vali", siis saate vastused, kus on sees tähekombinatsioon "vali" ("kvaliteet", "valik", "valideerimine", "avalik" jne.) Seega - kui soovite leida erinevaid Tallinna lasteaedasid, oleks optimaalne otsingutermin "tallinna%lasteaed".

Laiendatud otsing:

On mõeldud kasutamiseks juhul, kui teatakse soovitud ettevõtete/asutuste kohta erinevaid informatsioonikilde, kuid näiteks mitte nime. Oletame, et soovite leida Tallinnas, Pärnu mnt piirkonnas tegutsevaid juuksureid. Sel juhul sisestategi "Märksõna" väljale "juuksur", väljale "Aadress" "pärnu mnt" ja "Piirkond" menüüst valite "Tallinn".
      Abi / A-Z / Kontakt / Ettepanekud © INF.ee